Cấu hình giao vận

1. Cấu hình giao vận
Bước 1: Vào trang quản trị chon modules Giao Vận
Bước 2: Vào menu Cấu hình giao vận nhập thông tin của cửa hàng và cấu hình phí vận chuyển.
Bước 3: Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin người gửi khi tạo đơn giao vận:
Tên người gửi
Số điện thoại
Khối lượng trung bình đơn hàng
Ghi chú của cửa hàng
Địa chỉ tỉnh thành/ quận huyện/ phường xã
Tọa độ vị trí (cách lấy tọa độ tại đây)
Lưu ý: tại mục Vĩ độ và Kinh độ có hướng dẫn chi tiết tại “Cách xác định và lấy tạo độ trên google map”
Bước 4: Chọn và nhập Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển và chọn Cập nhật để hoàn tất
2. Cấu hình chi phí vận chuyển:
Cấu hình thông tin chi phí vận chuyển có 2 loại:
  • Theo Giá trị đơn hàng
  • Bù phí vận chuyển.
2.1 Chọn loại cấu hình theo Giá trị đơn hàng:
Ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức chi phí vận chuyển tương ứng:
Mức
Mức chi phí vận chuyển
Mô tả
200.000đ
20.000đ
Giá trị đơn hàng < 200.000đ có mức phí vận chuyển là 20.000đ
500.000đ
50.000đ
200.000đ <= Giá trị đơn hàng < 500.000đ có mức phí vận chuyển là 50.000đ
2.2 Chọn loại cấu hình theo Bù phí vận chuyển: ứng với mỗi mức giá trị đơn hàng sẽ cấu hình mức bù phí vận chuyển tương ứng (số tiền bù phí sẽ do cửa hàng chịu).
Ví dụ:
  • Đơn hàng có giá trị < 200.000đ
  • Phí ship đơn vị là: 60.000đ
  • Mức bù phí vận chuyển là :0đ (Do đơn hàng không đủ giá trị tối thiểu để nhận hỗ trợ bù phí)
=> Phí ship của đơn hàng này là: 60.000đ
  • Đơn hàng có giá trị >= 200.000đ
  • Phí ship đơn vị là: 60.000đ
  • Mức bù phí vận chuyển là: 20.000đ
=> Phí ship của đơn hàng này là: 40.000đ ( 60.000 - 20.000)
Mức
Mức chi phí vận chuyển
Phí ship đơn vị
Bù phí
Mô tả
200.000đ
20.000đ
60.000đ
giá trị đơn hàng < 200.000đ không được bù phí ship
500.000đ
50.000đ
60.000đ
20.000đ
200.000đ <= giá trị đơn hàng < 500.000đ được bù 20.000đ tiền ship
1.000.000đ
70.000đ
60.000đ
50.000đ
500.000đ <= giá trị đơn hàng < 1.000.000đ được bù 50.000đ tiền ship