Comment on page

Cấu hình đồng thời nhiều đơn vị giao vận

Tính năng cho phép áp dụng nhiều đơn vị giao vận khác nhau trên site tổng hoặc điểm bán + cấu hình để cửa hàng tự giao vận

A. Trên WEBADMIN

1. Cấu hình giao vận

Tại trang Cấu hình giao vận sẽ hiển thị đầy đủ các đơn vị giao vận.
 • Đối với các đơn vị giao vận được khai báo thông tin kết nối thì thông tin kết nối sẽ là "Đã kết nối"
 • Đối với các đơn vị giao vận chưa được khai báo thông tin kết nối thì sẽ hiển thị "Chưa kết nối"
Sẽ được khai báo kết nối cho Kho tổng và các điểm bán đang hoạt động.Trong Danh sách các đơn vị giao vận, các thông tin sẽ quy định như sau:
 • Thứ tự: Thứ tự này quy định thứ tự hiển thị trên danh sách lựa chọn cho đơn vị giao vận tại app
 • Đơn vị giao vận: Tên đơn vị giao vận. Đối với Đơn vị giao vận "Tự vận chuyển" bạn có thể sửa đổi tên tuỳ theo mong muốn bằng cách click vào icon hình bút chì bên cạnh.
 • Trạng thái:
  • Đang hiện: Cho phép hiển thị đơn vị giao vận đó trên APP và người dùng có thể chọn dịch vụ giao vận của đơn vị đó để áp dụng cho đơn hàng
  • Đang ẩn: Không hiển thị trên APP và người dùng không nhìn thấy và không sử dụng được cho đơn hàng
 • Thông tin cấu hình: Thông tin cấu hình của từng đơn vị vận chuyển
 • Mặc định áp dụng: Chọn đơn vị mặc định được áp dụng cho mọi đơn hàng
 • Cấu hình: Khi click sẽ mở sang trang cấu hình giao vận của từng đơn vị giao vận tương ứng,. Đối với đơn vị giao vận "Tự vận chuyển" sẽ mở sang trang 2. Cấu hình phí tự vận chuyển

2. Màn hình Cấu hình phí tự vận chuyển

Mục đích: Admin cấu hình phí vận chuyển cho phương thức "Tự vận chuyển"
Lưu ý: Cấu hình phí tự vận chuyển theo từng điểm bán, admin chọn từng điểm bán để thực hiện cấu hình phí vận chuyển cho các quận, thành phố áp dụng cho điểm bán đóCấu hình phí tự vận chuyển cho phép admin cài đặt:
 • Phí vận chuyển của từng quận huyện: Người dùng có địa chỉ giao hàng thuộc các quận huyện được cài đặt sẽ áp dụng phí ship tương ứng với quận huyện đó.
 • Giá trị đơn hàng được miễn phí ship: Nếu giá trị đơn hàng >= XXX thì sẽ được tự động áp dụng miễn phí ship. (XXX là giá trị đơn hàng, vd: 1.000.000 đ)
 • Trạng thái:
  • Phục vụ: Cho phép áp dụng phương thức "Tự vận chuyển"
  • Không phục vụ: Không cho phép áp dụng phương thức "Tự vận chuyển"
 • Lọc theo:
  • Trạng thái: Lọc theo trạng thái Phục vụ hoặc Không phục vụ
  • Tỉnh/ thành phố: Lọc theo tỉnh/thành phố
Admin có thể chọn nhiều quận huyện để cấu hình nhanh Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cùng lúc.
Ngoài ra, button Cấu hình nhanh cho phép admin cấu hình nhanh Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cho tất cả các quận trong 1 thành phố.
Thêm nữa, admin cũng có thể cấu hình Phí vận chuyển và Giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển cho nhiều điểm bán cùng lúc bằng cách sử dụng chức năng Import excel.

3. Tạo đơn giao vận

Sử dụng Tạo đơn giao vận, admin của cửa hàng có thể tạo và đẩy đơn hàng của khách hàng trực tiếp vào hệ thống giao vận.Trang Tạo đơn giao vận được nâng cấp như sau:
 • Sau khi điền thông tin người gửi, người nhận, thông tin đơn hàng, thông tin giao vận và Click vào nút [Lấy thông tin giao vận] thay vì chỉ kết nối tới 1 đơn vị giao vận như trước đây hệ thống sẽ kết nối tới tất cả các đơn vị giao vận mà cửa hàng đã kết nối và hiển thị tất cả các dịch vụ vận chuyển có thể áp dụng cho đơn hàng.
 • Cửa hàng chọn dịch vụ giao vận mình muốn sử dụng và ấn Tạo đơn giao vận, hệ thống sẽ thực hiện đẩy đơn giao vận sang đơn vị giao vận đã được chọn

4. Danh sách đơn giao vận

Đây là nơi tổng hợp thông tin giao vận của các các đơn hàng.Trang danh sách đơn giao vận bổ sung thêm:
 • Thêm cột thông tin tên đơn vị vận chuyển của từng đơn hàng
 • Tìm kiếm đơn hàng theo đơn vị vận chuyển

5. Danh sách đơn hàng

Bổ sung thêm điều kiện tìm kiếm theo đơn vị vận chuyển.

6. Popup xử lý đơn hàng

Trang Popup xử lý đơn hàng nâng cấp các mục sau:
 • Thêm nút Huỷ đơn hàng, bỏ trạng thái huỷ trong lựa chọn thay đổi trạng thái đơn hàng
 • Thêm nút cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh: Hiển thị trạng thái kế tiếp so với trạng thái hiện tại của đơn hàng. Khi click sẽ cập nhật trạng thái cho đơn hàng.

B. Trên APP

1. Trang đơn hàng

Trang đơn hàng nâng cấp cho phép người dùng lựa chọn:
 • Nhận hàng tại nhà: Cửa hàng sẽ giao hàng tới địa chỉ người dùng đã chọn. Người dùng có thể thay đổi địa chỉ bằng cách ấn Thay đổi, màn hình sẽ mở trang 3. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại nhà.
 • Nhận hàng tại cửa hàng: Người dùng sẽ tới địa chỉ cửa hàng đã chọn để nhận hàng. Người dùng có thể chọn địa chỉ cửa hàng khác để nhận hàng bằng cách ấn Thay đổi, màn hình sẽ mở trang 4. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng.
Lựa chọn Nhận hàng tại nhà, hệ thống hiển thị địa chỉ mặc định của người dùng hiện tại.
Lựa chọn Nhận hàng tại cửa hàng, hệ thống ưu tiên hiển thị địa chỉ cửa hàng gần nhất so với định vị hiện tại của người dùng.

2. Trang Danh sách phương thức vận chuyển

Khi vào trang đơn hàng, hệ thống sẽ áp dụng đơn vị vận chuyển mặc định của cửa hàng và ưu tiên lấy dịch vụ vận chuyển có phí rẻ nhất để áp dụng cho đơn hàng.Trường hợp người dùng muốn thay đổi phương thức giao vận, ấn vào icon >, màn hình sẽ mở trang Danh sách phương thức vận chuyển
Trang Danh sách phương thức vận chuyển hiển thị:
 • Tất cả các đơn vị giao vận cửa hàng đã kết nối
 • Hiển thị các dịch vụ vận chuyển của từng đơn vị vận chuyển có thể áp dụng cho đơn hàng
 • Người dùng chọn dịch vụ vận chuyển mong muốn sau đó ấn [Tiếp tục] để quay lại trang đơn hàng

3. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại nhà

Nhận hàng tại nhà: Cửa hàng sẽ giao hàng tới địa chỉ người dùng đã chọn. Người dùng có thể thay đổi địa chỉ bằng cách ấn Thay đổi tại màn
1. Trang đơn hàng, màn hình sẽ mở trang 3. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại nhà. Người dùng có thể chọn các địa chỉ nhận hàng đã tạo từ trước, hoặc có thể tạo mới địa chỉ nhận hàng bằng cách ấn nút + ở góc phải màn hình.Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉnh sửa địa chỉ nhận hàng bằng cách ấn nút Chỉnh sửa tại từng ô địa chỉ nhận hàng.

4. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng

Nhận hàng tại cửa hàng: Người dùng sẽ tới địa chỉ cửa hàng đã chọn để nhận hàng. Người dùng có thể chọn địa chỉ cửa hàng khác để nhận hàng bằng cách ấn Thay đổi tại màn 1. Trang đơn hàng, màn hình sẽ mở trang 4. Danh sách địa chỉ nhận hàng tại cửa hàng.
Màn hình sẽ liệt kê danh sách địa chỉ cửa hàng từ gần nhất đến xa nhất theo định vị hiện tại của người dùng. Họ có thể chọn cửa hàng mong muốn đến nhận hàng.