Comment on page

Cấp quyền Đối tác

Bước 1: Vào modules CỬA HÀNG
Bước 2: Vào menu Tài khoản phân quyền, nhập số điện thoại và chọn CẤP QUYỀN ĐỐI TÁC