Comment on page

Các hình thức thanh toán mặc định trên app

I. Chức năng
Chức năng hỗ trợ quản trị viên thiết lập các hình thức thanh toán cho cửa hàng. Hệ thống cung cấp 1 số các chức năng sau:
  • Thêm mới hình thức thanh toán
  • Sửa hình thức thanh toán đã thiết lập trước đó
  • Xóa hình thức thanh toán
  • Xem chi tiết hình thức thanh toán
II. Các hình thức thanh toán:
1. Abaha cung cấp các hình thức mặc định trên app bao gồm:
  • Thanh toán COD
  • Thanh toán chuyển khoản
  • Thanh toán bằng tiền mặt (áp dụng khi khách hàng thanh toán tiền mặt tại quầy)
  • Thanh toán quẹt thẻ (áp dụng khi khách hàng quẹt thẻ tại quầy)
2. Tích hợp kênh thanh toán trực tuyến:
  • Hỗ trợ tích hợp cổng thanh toán VNPAY và BẢO KIM
3. Hướng dẫn thêm mới hình thức thanh toán:
Bước 1: Vào Modules Cửa hàng
Bước 2: Vào memu Cửa hàng -> Hình thức thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán
Bước 3: Chọn các loại hình thức thanh toán
Bước 4: Điền thông tin hình thức thanh toán -> Lưu lại để hoàn tất
1. Thanh toán COD
2. Thanh toán chuyển khoản
Admin điền thông tin các tài khoản ngân hàng để khách hàng chuyển khoản
3. Thanh toán tiền mặt:
Áp dụng trong trường hợp khách hàng mua hàng và thanh toán tại quầy bằng tiền mặt
4. Thanh toán quẹt thẻ:
Áp dụng trong trường hợp khách hàng mua hàng và thanh toán tại quầy bằng quẹt thẻ
II. Sửa các hình thức thanh toán
III. Xóa hình thức thanh toán: