Cấu hình chung

Modules Cấu hình chung cho phép bạn cấu hình tùy chỉnh cho Modules Bán hàng theo nhu cầu của mình.
Đầu tiên, để thực hiện cấu hình này, bạn truy cập vào Modules Bán hàng -> Cấu hình chung
A. CẤU HÌNH MODULES BÁN HÀNG
1. Cấu hình không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt:
Bạn chọn YES nếu đồng ý không cho phép khách hàng sửa đơn hàng đã đặt.Ngược lại, nếu đồng ý cho khách hàng sửa đơn hàng đã đặt bạn chọn NO. Trên app sẽ hiển thị chức năng Sửa đơn sau khi khách đặt hàng.
Khi bật tính năng này, giao diện trên app sau khi khách đặt hàng sẽ có chức năng Sửa đơn như hình.
Lưu ý
 • Trường hợp bắt buộc sử dụng là khi đồng bộ đơn hàng về Haravan, Sapo vì đơn hàng sau khi đặt mà sửa thì sẽ không đồng bộ qua.
 • Hiện tại đang mặc định là cho phép khách hàng sửa đơn đặt hàng mới đặt (ở trong trạng thái Đang chờ duyệt).
 • Khi bật tính năng này lên, hệ thống sẽ ẩn nút Sửa đơn lúc khách hàng xem lại đơn hàng đang đặt.
2. Bắt buộc đăng nhập khi đặt hàng ở web bán hàng:
 • Chọn YES nếu bạn muốn yêu cầu Bắt buộc khách hàng phải đăng nhập trước khi đặt hàng.
 • Chọn NO nếu bạn muốn khách vẫn xem được các sản phẩm như bình thường, khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng khách hàng mới cần đăng nhập để đặt đơn hàng.
Khi mở cấu hình này, khách hàng vào web xem sản phẩm như bình thường, khi bấm cho sản phẩm vào giỏ hàng sẽ thông báo cần đăng nhập và hệ thống chuyển sang trang đăng nhập.
Khi tắt cấu hình này, khách hàng vào web xem sản phẩm và đặt hàng như bình thường mà không cần đăng nhập. Hệ thống sẽ không ghi nhận user, khi khách hàng tiến hành Mua hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu nhập thông tin địa chỉ:
3. Mở chức năng hiển thị Barcode sản phẩm trong hóa đơn
Tại đây, bạn chọn YES nếu muốn mở hiển thị Barcode, chọn NO nếu muốn ẩn hiển thị Barcode.
4. Mở chức năng hiển thị thông tin điểm bán trong hóa đơn
Bạn chọn YES nếu muốn hiển thị thông tin điểm bán trên hóa đơn. Ngược lại, nếu không muốn hiển thị thông tin điểm bán, bạn chọn NO.
B. GỬI TIN NHẮN SMS THEO KỊCH BẢN CHO KHÁCH HÀNG
Chức năng này Abaha dành cho các khách hàng muốn sử dụng thêm SMS brandname (Tin nhắn thương hiệu) và ký hợp đồng với ESMS.vn (Vihat).
2.1 Gửi tin nhắn SMS sau khi đơn hàng được xác nhận:
 • Nhập nội dung muốn gửi đến khách hàng vào hộp thoại
 • Nội dung trong hộp thoại được gửi tới khách hàng sau khi đơn hàng được duyệt.
 • %s trong nội dung sẽ được hệ thống tự động thay thế bằng mã đơn hàng tương ứng.
2.2 Cấu hình kết nối kênh SMS BRAND NAME
 • Khách hàng có thể cài đặt SMS BRAND NAME trong 2 trường hợp:
 1. 1.
  Gửi tin nhắn mã OTP khi KH đăng nhập web/app (Thay vì sử dụng Brand name của Abaha thì sẽ sử dụng Brand của khách hàng để gửi mã OTP cho user dùng app)
 2. 2.
  Gửi tin nhắn SMS sau khi đơn hàng được xác nhận (chỉ áp dụng trong trường hợp khách hàng đặt hàng thành công)
Điều kiện : Khách hàng phải liên hệ với bên cung cấp dịch vụ SMS Brand name (Vihat) để đăng ký dịch vụ.
 • Các bước triển khai
Bước 1: Chọn kênh SMS đã ký hợp đồng:
Bước 2: Nhập API Key và API Secret Key được gửi từ hệ thống SMS đã ký HĐ rồi ấn Lưu lại để hoàn thành