Các chức năng trên web admin

I. Quản lý tài khoản admin

1. Thêm mới quyền

Admin thực hiện tạo mới các nhóm quyền theo các bước như sau:
Bước 1: Vào module Cửa hàng -> Tài khoản phân quyền -> Thêm mới quyền
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Tên quyền, mô tả quyền sau đó bấm LƯU
2. Phân quyền cho tài khoản:
Bước 1: Chọn module Chapter ➝ Tài khoản phân quyền
Bước 2: Nhập số điện thoại muốn tìm kiếm để cấp quyền
​Trường hợp 1: Số điện thoại đã có thông tin trên hệ thống do khách hàng đã đăng nhập trước đó. Sau khi nhập số điện thoại admin bấm chọn [Phân quyền]
 • Chọn quyền cần cấp cho user sau đó bấm [Cấp quyền] để hoàn tất
Trường hợp 2: Số điện thoại được cấp quyền chưa có thông tin trên hệ thống
 • Bấm vào" vui lòng tạo mới/ cập nhật khách hàng" để tạo tài khoản cho user được cấp quyền
 • Điền đầy đủ thông tin user và chọn Quyền sau đó bấm LƯU để hoàn tất
Lưu ý:
 • Tất cả quyền = quyền Admin của site: có tất cả các chức năng mà hệ thống cung cấp
 • Các quyền còn lại (Nhóm quyền do Admin tạo thêm): có các chức năng theo Admin cấp cho nhóm trực thuộc
 • User sau khi được cấp quyền có thể truy cập được vào trang quản trị của cửa hàng, có các chức năng tương ứng được cấp

II. Quản lý thành viên

1. Danh sách thành viên

Truy cập: Module Thành viên ➝ Danh sách thành viên
Trang danh sách thành viên quản lý tất cả thành viên và khách mời trong 1 hội nhóm.
Admin có thể thao tác:
 • Thêm mới thành viên vào hội nhóm
 • Khoá tài khoản của 1 thành viên trong hội nhóm của mình
 • Cập nhật thông tin thành viên
 • Phân vai trò cho thành viên
 • Tìm kiếm thành viên theo tên hoặc số điện thoại
 • Lọc thành viên theo vai trò hoặc ngày tạo
 • Xuất excel phục vụ làm báo cáo
Hiển thị trên app:
Các thông tin trong bảng bao gồm:
 • ID: id của thành viên
 • Tên: Tên thành viên
 • Tài khoản: Số điện thoại thành viên sử dụng để đăng nhập vào app
 • Vai trò: Vai trò của thành viên trong hội nhóm
 • Ngành nghề: Nghành nghề của thành viên
 • Cửa hàng doanh nghiệp: Cửa hàng được liên kết với thành viên
 • Người giới thiệu: Người giới thiệu thành viên đó vào hội nhóm
 • Ngày tạo: Ngày thành viên đó gia nhập hội nhóm

2. Nhóm thành viên

Truy cập: Module thành viên ➝ Nhóm thành viên
Các thành viên trong hội nhóm thường được chia theo từng nhóm.
Ví dụ như trong BNI thường được chia theo từng nhóm ngành nghề như: Công nghệ, Nông sản, Xây dựng, ...
Để thêm mới Nhóm thành viên, admin chọn chức năng [+Thêm mới]
Admin thực hiện điền các thông tin khởi tạo nhóm thành viên bao gồm:
 • Tên nhóm thành viên
 • Mô tả cho nhóm thành viên
 • Kiểu hiển thị:
  • Danh sách thành viên theo khung dọc: Thành viên trong nhóm hiển thị theo chiều dọc trên app
  • Danh sách thành viên theo khung ngang: Thành viên trong nhóm hiển thị theo chiều ngang trên app
 • Hiện thị: Hiện/ ẩn trên hệ thống
 • Trang chủ: Hiện/ ẩn trên trang chủ app
 • Vị trí: thứ tự hiển thị nhóm
 • Nhóm cha: Chọn nhóm cha (nếu có)
 • Banner đại diện: Ảnh banner đại diện nhóm
Sau khi điền các thông tin cần thiết ấn Lưu để tạo nhóm.Nhóm sau khi được tạo sẽ được hiển thị tại trang Danh sách nhóm thành viên. Tại đây admin có thể thao tác:
 • Tìm kiếm nhóm thành viên
 • Thay đổi thứ tự hiên thị của nhóm
 • Thay đổi cách hiển thị của nhóm
 • Tắt/bật trạng thái hiển thị của nhóm trên hệ thống hoặc trang chủ app
 • Quản lý thành viên trong nhóm
 • Sửa thông tin nhóm
 • Xoá nhóm
Để thêm thành viên vào trong nhóm, admin chọn chức năng [Quản lý thành viên]
Popup hiển thị tất cả thành viên trong hội nhóm, để thêm thành viên vào nhóm admin tích chọn vào checkbox tương ứng với thành viên đó tại cột Hành động. Ngược lại muốn bỏ thành viên khỏi nhóm, admin bỏ tích chọn ở checkbox tương ứng với thành viên đó.

3. Phân hạng thành viên

Màn hình Phân quyền khách hàng gồm Cấu hình phân hạng thành viên và Cấu hình các hạng thành viên.
Bước 1: Cài đặt “Tỉ lệ quy đổi” bằng cách nhập giá trị vào ô Tỷ lệ quy đổi với đơn vị là VNĐ > Bấm “Cập Nhật”. Hệ thống sẽ dựa vào tỉ lệ quy đổi này để tích điểm phân hạng cho thành viên khi họ hoàn thành đơn hàng.Ví dụ:
 • Tỉ lệ quy đổi 1000VNĐ = 1 điểm
 • User A hoàn thành đơn giá trị 100.000VNĐ ➝ User A nhận được 100 điểm phân hạng.
Bước 2: Thiết lập phân hạng khách hàng theo:
 • Tên phân hạng
 • Mô tả phân hạng
 • Điểm phân hạng ( số điểm để khách hàng đạt được phân hạng tương ứng)
Ảnh minh họa trên APP:

III. Quản lý sự kiện

1. Danh sách sự kiện

Truy cập: Module Sự kiện ➝ Danh sách sự kiệnDanh sách sự kiện giúp admin quản lý tất cả các sự kiện của hội nhóm.Để tạo sự kiện mới, admin chọn chức năng [+Tạo sự kiện]Admin thực hiện điền các thông tin khởi tạo sự kiện bao gồm:
 • Tiêu đề sự kiện
 • Nội dung mô tả sự kiện
 • Upload banner sự kiện
 • Thời gian bắt đầu sự kiện
 • Thời gian kết thúc sự kiện
 • Thời gian checkin: Thời gian bắt đầu cho phép checkin
 • Chọn diễn giả cho sự kiện: Admin nhập số điện thoại của diễn giả để tìm kiếm và chọn diễn giả
 • Nhập địa điểm diễn ra sự kiện sau đó ấn Lấy toạ độ dựa theo địa chỉ vừa nhập để lấy Kinh độ và Vĩ độ
 • Bán kính checkin(m): Bán kính được phép checkin so với địa điểm tổ chức sự kiện.
Ví dụ: Nếu admin cài đặt bán kính checkin = 100m. Các thành viên sẽ chỉ được checkin khi vị trí của họ cách địa điểm tổ chức sự kiện 100m đổ lại.Sau khi điền các thông tin cần thiết ấn [Lưu] để khởi tạo sự kiện.Sự kiện được tạo mới sẽ được hiển thị trong Danh sách sự kiện.Admin có thể thao tác:
 • Tìm kiếm sự kiện theo id hoặc tiêu đề sự kiện
 • Lọc sự kiện theo trạng thái sự kiện (Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc)
 • Lọc theo thời gian diễn ra sự kiện
 • Lọc theo ngày tạo sự kiện
 • Xuất excel phục vụ báo cáo
 • Tắt/bật trạng thái hiển thị sự kiện
 • Xem danh sách thành viên, khách mời đã đăng ký sự kiện
 • Xem danh sách diễn giả trong sự kiện
 • Sao chép để tạo một sự kiện khác tương tự

Danh sách sự kiện hiển thị trên app như sau

2. Quản lý album sự kiện

Truy cập: Module Sự kiện ➝ Quản lý album sự kiệnQuản lý album sự kiện giúp admin quản lý tất cả các album ảnh của hội nhóm.Để tạo mới album, admin chọn chức năng [Tạo album]Admin điền thông tin khởi tạo bao gồm:
 • Tên album ảnh
 • Nội dung mô tả
 • Chọn sự kiện liên kết
Album tạo mới sẽ được hiển thị trong Danh sách album sự kiện.Admin có thể thao tác:
 • Ẩn/hiện album trên app
 • Chỉnh sửa thông tin album
 • Xoá album
Để thêm ảnh hoặc video vào trong album, admin chọn chức năng [Quản lý album]. Sau khi click màn hình Chi tiết album được hiển thị. Admin có thể xem được ảnh và video đang có trong album.Admin có thể thêm ảnh từ máy tính, đối với video hệ thống chỉ cho phép gán các video từ youtube. Bạn nhập id của video youtube sau đó click vào [Thêm] để hoàn tất.Ví dụ:Nhập ID của Video Youtube: Ví dụ link youtube.com/watch?v=Ws-QlpSltr8 thì nhập Ws-QlpSltr8

Album sự kiện hiển thị trên app:

IV. Tạo menu, banner

Truy cập: Chapter ➝ Quản lý menu hoặc quản lý bannerMenu giúp điều hướng các thành viên đến các trang quan trọng khi họ vào app. Banner gây sự chú ý tốt hơn và mang lại hiệu quả truyền thông cao hơn. Banner thường dành để truyền thông những thông tin hoặc sự kiện quan trọng của hội nhóm.Để tạo menu admin chọn chức năng [Thêm menu app]Admin có thể cài đặt menu để điều hướng người dùng tới các trang như:
 • Danh sách sự kiện hoặc chi tiết 1 sự kiện cụ thể
 • Danh sách thành viên theo phân hạng hoặc theo nhóm
 • Danh sách doanh nghiệp theo phân hạng hoặc theo nhóm
 • Cộng đồng hoặc 1 nhóm cộng đồng cụ thể
Banner hiển thị trên app:

V. Quản lý cộng đồng

1. Bài viết trong nhóm

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Bài viết trong nhómBài viết trong nhóm giúp admin quản lý được tất cả bài viết mà các thành viên đăng trên cộng đồng. Admin có quyền:
 • Phê duyệt/ Bỏ phê duyệt bài viết
 • Sửa bài viết
 • Xoá bài viết
 • Lọc bài viết theo trạng thái phê duyệt, theo nhóm cộng đồng
 • Tìm kiếm bài viết theo nội dung
 • Thêm mới bài viết

2. Nhóm cộng đồng

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Nhóm cộng đồngAdmin có thể quản lý tất cả các nhóm cộng đồng trong hội nhóm. Việc phân chia thành từng nhóm giúp tối ưu nội dung hiển thị trong cộng đồng hơn.Để tạo mới nhóm cộng đồng, admin chọn chức năng [Tạo mới]Màn hình mở trang Tạo nhóm cộng đồng, admin điền các thông tin khởi tạo bao gồm:
 • Tên nhóm
 • Mô tả nhóm
 • Avatar nhóm cộng đồng
 • Banner nhóm cộng đồng
Ấn Tạo nhóm cộng đồng để khởi tạo.Sau khi tạo mới, nhóm cộng đồng sẽ được hiện thị trong danh sách.Admin có thể thao tác:
 • Ẩn/hiện nhóm cộng đồng
 • Sửa nhóm cộng đồng
 • Lọc nhóm cộng đồng theo trạng thái hoặc ngày tạo
 • Tìm kiếm nhóm theo tên nhóm

3. Cấu hình cộng đồng

Truy cập: Module Cộng đồng ➝ Cấu hình cộng đồng
 • Cấu hình tự động phê duyệt bài viết: Khi bật chức năng này thì khi đăng một bài viết lên mục cộng đồng sẽ được phê duyệt ngay, bài viết sẽ được phép hiển thị, bình luận, like, share
 • Cấu hình Ẩn chức năng comment: Chức năng comment được mặc định trong hệ thống ở phần tin tức. Khi chọn "Ẩn chức năng comment" thì hệ thống sẽ ẩn toàn bộ phần comment ở các chức năng. Người dùng vẫn có thể like, share