Đồng bộ sản phẩm với ID shopee

Bước 1: Lấy ID cửa hàng trên shopee

1. Truy cập vào website : https://shopee.vn/, gõ tên gian hàng cần lấy ID

2. Vào shop và chọn mục: ” Tất cả sản phẩm”

3 Copy ID của SHOP

Bước 2: Đăng nhập vào trang quản trị: Hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3: Đồng bộ sản phẩm

1. Chọn:” Quản lý sản phẩm -> Danh sách sản phẩm -> Đồng bộ sản phẩm

2. Nhập ID shopee sau đó chọn:”Đồng bộ “

3. Danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ: