Các hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán trên app

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị: Hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Vào mục : Cấu hình -> Hình thức thanh toán -> Thêm hình thức thanh toán

Bước 3: Chọn các loại hình thức thanh toán

Bước 4: Điền thông tin hình thức thanh toán -> Lưu lại

1.Hình thức thanh toán COD

2. Hình thức thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:

Chủ shop liệt kê các tài khoản ngân hàng để khách hàng chuyển khoản

3. Hình thức thanh toán qua MOMO:

4. Thanh toán qua VNPAY:

5. Thanh toán qua VA EPAY:

Lưu ý: Đối với các hình thức thanh toán qua MOMO, VNPAY, VA EPAY, chủ shop phải liên hệ với bên cung cấp cổng thanh toán trực tuyến ký hợp đồng, sau đó liên hệ ABAHA để hỗ trợ tích hợp cổng thanh toán lên web và app của quý khách.