Cài đặt mua combo sản phẩm theo số lượng
Bước 1: Tại trang quản trị chọn modules Sản phẩm
Bước 2: Vào menu Quản lý sản phẩm
Bước 3: Chọn Cấu hình bước giá tại cột Action của Sản phẩm bạn muốn cài đặt
Bước 4: Cấu hình các bước giá cho sản phẩm
  1. 1.
    Điền số lượng combo sản phẩm cùng Mức giảm (%) đang áp dụng
  2. 2.
    Có thể thêm/bớt số lượng combo sản phẩm bằng +/-
Cài đặt thành công combo sản phẩm theo số lượng
Last modified 2mo ago
Copy link