Tạo lô tem từ danh sách tem
Tạo lô tem từ danh sách tem
  • Bước 1: Vào web admin -> Chọn module Lô tem ->Chọn Tạo lô tem
  • Bước 2: Tạo ra một lô tem trắng bằng cách không chọn sản phẩm cho lô tem đó
  • Bước 3: Vào menu Danh sách lô tem chọn lô tem trắng vừa tạo và xuất file lô tem này
  • Bước 4: Với file excel của lô tem trắng vừa xuất sẽ không có mã của sản phẩm( mã tem của file này chưa thuộc sản phẩm nào) copy mã trong file excel này (số lượng dựa vào nhu cầu sử dụng) ở cột Serial sang một file excel khác (file mẫu có thể tải ở trong form) để import tạo mới lô tem cho sản phẩm.
  • B5: Vào Tạo lô tem từ danh sách tem nhập đủ các thông tin tên lô tem, chọn sản phẩm và chọn file excel đã tạo và tải file lên.
VD:
  • Bước 1: Tạo ra 1 lô tem trắng có 100 mã -> Xuất file excel của lô tem trắng ra
  • Bước 2: Từ file excel lô tem trắng lấy ra 7 mã serial và copy vào 1 file excel (theo mẫu trong form)
  • Bước 3: Vào tạo lô tem từ danh sách tem, nhập thông tin tên lô tem, chọn sản phẩm( ví dụ sản phẩm trứng gà) và chọn file vừa tạo
  • Lúc này số lượng tem từ Lô tem trắng sẽ chỉ còn 93 mã và mã Lô tem trứng gà có 7 mã.

Copy link
Contents