Tạo lô tem

Cài đặt trên tem chống hàng giả trên WA

1.1 Cấu hình số lượng tem tối đa cho phép tạo

B1: Vào Webadmin
B2: Chọn module Lô tem
B3: Chọn Cấu hình chung
B4: Nhập số lượng lô tem tối đa cho phép trong 1 lô tem và Lưu lại

1.2 Tạo lô tem

  • Bước 1: Vào web admin -> Chọn module Lô tem ->Chọn Tạo lô tem
  • Bước 2: Nhập thông tin lô tem cho sản phẩm muốn tạo: nhập tên lô tem -> chọn sản phẩm muốn tạo lô tem -> số lượng tem muốn xuất ( số lượng tem này phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng tem trong phần config key) và chọn Khởi tạo