Quản lý mã tem
Cài đặt trên tem chống hàng giả trên WA
Mã tem đã nhận
  • Vào web admin ->Module Lô tem -> Mã tem đã nhận để xem danh sách tất cả các tem đã được khách hàng quét
  • Trong danh sách tem đã nhận sẽ gồm có các thông tin về lô tem của sản phẩm đã quét QR: Mã QR, Serial, Lô stamp, thời gian sử dụng, khách hàng đã quét, số điện thoại khách, sản phẩm.
  • Có thể tìm kiếm theo các tiêu chí: sản phẩm, khách hàng, lô tem
  • Có thể xuất excel các tem đã nhận theo thời gian

Quét QRcode trên app

Bước 1: Vào app bán hàng -> chọn Quét mã QR
Bước 2: Khách hàng quét mã QRcode trên sản phẩm của shop
Bước 3: Sau khi quét mã thông tin sản phẩm sẽ được hiển thị cho khách hàng
Mã nào được quét rồi sẽ hiển thị mã của bạn đã được quét rồi
Để xem những mã khách hàng đã quét khách hàng vào mục QRcode đã nhận trên menu app hoặc nhấn vào Xem sản phẩm đã quét tại màn hình sản phẩm vừa quét QRcode.
Copy link