Cộng tác viên nhiều cấp
Mô hình này cho phép nhà phân phối tuyển không giới hạn nhà phân phối tuyến dưới, tức là không phải tuyển với số lượng tuyến dưới bắt buộc, có thể là một người, hai người, ba người hay bao nhiêu người tùy thích.
Nhà phân phối được hưởng hoa hồng hay phần trăm hoa hồng từ đội nhóm của mình là như nhau đối với cùng một thế hệ, các thế hệ có thể có mức phần trăm giống hoặc khác nhau.
I. Cấu hình hoa hồng nhiều cấp
Bước 1: Vào module ĐẠI LÝ
Bước 2: Vào memu Đại lý -> Cài đặt hoa hồng:
Cách 1: Cấu hình hoa hồng theo các cấp giới thiệu
Nhập thông tin về tỉ lệ hoa hồng tương ứng với các cấp cộng tác viên‌
+ Cộng tác viên sẽ được hưởng hoa hồng theo phần trăm cấu hình tương ứng
F0: Là người mua hàng
F1: Giới thiệu ra F2
F2: Giới thiệu ra F3
F3: Giới thiệu ra F0
Cách 2: Cấu hình hoa hồng theo doanh thu tháng:
Chọn các mức doanh thu tương ứng với tỉ lệ % hoa hồng
II. Đơn hàng của cộng tác viên:
Bước 1: Vào meu: Đơn hàng đại lý -> Danh sách đơn hàng NPP giới thiệu:
Bước 2: Xác nhận hoa hồng ( có thể thao tác xác nhận bằng tay hoặc cấu hình để hệ thống xác nhận tự động)
Đơn hàng chỉ xác nhận dc hoa hồng khi ĐÃ HOÀN THÀNH
Bước 3: Xem chi tiết hoa hồng của đơn hàng:
Chọn đơn hàng và Click vào mục Xem đơn hàng:
Để xem chi tiết hoa hồng được nhận: tên người được nhận, giá trị thực tế của đơn hàng, vị trí người được nhận, số tiền hoa hồng, ngày duyệt​
III. Cây hệ thống giới thiệu:
Danh sách cộng tác viên giới thiệu được hiển thị theo mô hình cây như sau:`
IV. Báo cáo doanh thu
    1.
    Báo cáo hoa hồng đơn hàng:
    Chọn thời gian và xuất file excel
2. Báo cáo thưởng tháng đại lý:
3. Báo cáo tổng kết hoa hồng đại lý:
4. Báo cáo doanh thu đại lý:
Chọn Nhà phân phối và chọn tháng cần xuất báo cáo
Last modified 1mo ago
Copy link