Đồng bộ phần mềm bán hàng với Kiotviet

Liên kết sâu với Kiotviet, tự động đồng bộ sản phẩm, đơn hàng, bảng giá, khách hàng. Điều này giúp luồng vận hành đơn giản hơn cho nhân viên của bạn.

Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm với Kiotviet

Bước 1: Thiết lập dữ liệu trên phần mềm Kiotviet

  1. Đăng nhập tài khoản trên Kiotviet chọn -> Quản lý

2. Vào mục: Thiết lập -> Thiết lập cửa hàng

3. Chọn menu Thiết lập cửa hàng -> Thiết lập kết nối API -> Tạo mã

4. Copy các thông tin:” tên kết nối, Client ID, mã bảo mật”

Bước 2: Đăng nhập vào trang quản trị

Hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3 : Đồng bộ sản phẩm

1. Chọn: Quản lý sản phẩm -> Danh sách sản phẩm -> Đồng bộ sản phẩm

2. Điền thông tin: “ Tên kết nối, Client ID, mã bảo mật” đã copy ở bước 1 sau đó chọn “ Đồng bộ” và chờ hệ thống tự đồng bộ.

3. Danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ: